AnslutningsblankettSom medlem i arbetslöshetskassan tryggar du för dig inkomstrelaterade förmåner för tiden med arbetslöshet, permittering och alterneringsledighet.

För bara 18 euro i tilläggsavgift får du från YTK -Föreningen bl.a. följande förmåner:

• Juridisk rådgivning för anställningsförhållandet per telefon
• Professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring i händelse av problemsituationer i anställningsförhållandet
• Olycksfallsförsäkring för fritiden
• Stödtjänster för jobbsökandet
• Samarbetsparternas förmåner
 
: