AnslutningsblankettVälj medlemskap som passar dig bäst:

Som medlem i Allmänna arbetslöshetskassan YTK tryggar du din inkomst vid arbetslöshet och permittering.
Som medlem i YTK kan du också gå med i YTK-Föreningen. I föreningen får du superbilligt förmåner värda tusentals euro! Du får Lagkamraten för anställningsproblem, samt försäkringar för arbete och fritid. Dessutom får du omfattande hjälp och stöd för jobbsökning, kompetensutveckling och välbefinnande samt smarta besparingar i vardagen.
YTK-Föreningens studerandemedlemskap är avsett för studerande som inte är medlemmar i arbetslöshetskassan. Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt och inkluderar alla förmåner i föreningen.


Observera även dessa:

- Det är lätt att byta arbetslöshetskassa. Du kan ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i den tidigare kassan. På så sätt kan du säkerställa att din arbetslöshetsförsäkring överförs i sin helhet och är giltig utan avbrott.
- Vid arbetslöshet eller permittering kan du inte gå med i eller byta arbetslöshetskassa.
 
: