AnslutningsblankettFint att du vill vara förberedd inför framtiden!

Välj det lämpligaste medlemskapet i YTK för dig:

Som medlem i Allmänna arbetslöshetskassan YTK kan du ansöka om inkomstrelaterade förmåner för perioder av arbetslöshet, permittering och alterneringsledighet. Den årliga medlemsavgiften är 115 € (2022), men när du går med betalar du bara för resten av året.
Som medlem i kassan kan du också gå med i YTK-Föreningen, där du dessutom får förmåner värda tusentals euro mot en extra avgift på endast 22 euro! Våra mest populära förmåner är juridisk anställningsrådgivning samt rättsskydds- och ansvarsförsäkring, men du får också en försäkring för fritiden samt många verktyg och förmåner för jobbsökning, kompetensutveckling och välbefinnande.
• YTK-Föreningens studerandemedlemskap är kostnadsfritt och omfattar föreningens alla förmåner. Studerandemedlemskapet omfattar dock inte medlemskap i arbetslöshetskassan.


Observera även dessa:

- Det är enkelt att byta arbetslöshetskassa! Med blanketten för medlemsansökan kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i den tidigare kassan, och på så vis överförs all tid i arbete som du samlat i den tidigare kassan till oss.
- Under arbetslöshet eller permittering kan man inte ansluta sig till arbetslöshetskassan eller byta kassa.
 
: